Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

1 Mijn Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of workshops verzorgd door Mijn Yoga.

2 Mijn Yoga werkt met gekwalificeerde docenten, toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les verzorgd door Mijn Yoga, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Mijn Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
  • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

3 Mijn Yoga lessen en workshops zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn de lessen mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan een les voor jou geschikt is op dit moment.

 

Persoonsgegevens

1 Mijn Yoga gebruikt persoonsgegevens van de deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Mijn Yoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Mijn Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Betaling en lesprijs

De lessen kunnen via een, per mail toegezonden, factuur achteraf worden betaald of contant op de lesdag. De betalingstermijn bedraagt twee weken.

De geldende prijzen voor de lessen worden vooraf besproken met de deelnemer.